"; } if($instelling=="sintlucasandreas") { Print""; } } Else { Print""; $embeddlinktekst=""; } ?>
"; if($embedd=="yes") { Print""; } Else { Print"
Overzicht beschikbare E-journals uit Clinical Key
"; } include('mysql.inc.php'); if($embedd<>"yes") { Print"
"; } //taal bepalen if($data[taal]=="Nederlands") { $taalonderwerp="onderwerpNL1"; $taalonderwerp2="onderwerpNL2"; } Else { $taalonderwerp="onderwerp1"; $taalonderwerp2="onderwerp2"; } $aanbieders=explode(",", $data[pakketten]); $uitgeverstitels=explode(",", $data[lossetitels]); $aantallossetitels=count($uitgeverstitels); $gebruikersnamen=explode(",",$data[gebruikersnamen]); $wachtwoorden=explode(",",$data[wachtwoorden]); $lossetitelsgnamen=explode(",",$data[lossetitelsgnamen]); $lossetitelswwoorden=explode(",",$data[lossetitelswwoorden]); $lossetitelsip=explode(",",$data[lossetitelsip]); $extrabsltitels=explode(",", $data[bslextra]); $aantalaanbieders=0; if (in_array("BSL", $aanbieders)) { $bslhandleiding="Voor de e-books van BSL/Springer is een gebruikershandleiding beschikbaar
in een pdf of een video-instructie.

"; } $aanbiedersql="WHERE ("; $aanbiedersql2=" AND ("; //samenstellen SQL voor pakketten for ($i = 0; $i <= 5; $i++) { if($aanbieders[$i]<>"") { if($aantalaanbieders=="0") { $aanbiedersql.="aanbieder='$aanbieders[$i]'"; $aanbiedersql2.="aanbieder='$aanbieders[$i]'"; $aantalaanbieders=$aantalaanbieders+1; } Else { $aanbiedersql.=" OR aanbieder='$aanbieders[$i]'"; $aanbiedersql2.=" OR aanbieder='$aanbieders[$i]'"; } } $gebruikersnaam="gnaam$aanbieders[$i]"; $$gebruikersnaam=$gebruikersnamen[$i]; $wachtwoordaanbieder="ww$aanbieders[$i]"; $$wachtwoordaanbieder=$wachtwoorden[$i]; } // eind for-loop //samenstellen SQL voor losse titels for ($l = 0; $l < $aantallossetitels; $l++) { if($uitgeverstitels[$l]<>"") { if($aantalaanbieders=="0") { $aanbiedersql.="id='$uitgeverstitels[$l]'"; $aanbiedersql2.=" id='$uitgeverstitels[$l]'"; $aantalaanbieders=$aantalaanbieders+1; } Else { $aanbiedersql.=" OR id='$uitgeverstitels[$l]'"; $aanbiedersql2.=" OR id='$uitgeverstitels[$l]'"; } } } // eind for-loop $aanbiedersql.=" )"; $aanbiedersql2.=" )"; Print"
"; Print"
Kies een onderwerp
"; $result2=mysql_query("select DISTINCT onderwerpNL1 FROM `ckjournals` ORDER BY onderwerpNL1 asc"); while ($data2=mysql_fetch_array($result2)) { $onderwerpurl=urlencode($data2[onderwerpNL1]); Print""; } if($onderwerp) { if($onderwerp=="Zoeken") { $zoektekst="Resultaten voor zoeken op \"$zoeken\""; } else if($onderwerp=="Alles") { $zoektekst="Overzicht van alle beschikbare CK-journals"; } Else { $zoektekst="CK-journals over het onderwerp \"$onderwerp\""; } Print"
$zoektekst
"; if($onderwerp=="Alles") { $result=mysql_query("select * from `ckjournals` order by titel asc"); } Else if($onderwerp=="Zoeken") { $result=mysql_query("select * from `ckjournals` WHERE (titel LIKE'%$zoeken%') order by titel asc"); $zoektekst=" op $zoeken"; } Else { $result=mysql_query("select * from `ckjournals` WHERE (onderwerpNL1='$onderwerp' OR onderwerpNL2='$onderwerp') order by titel asc"); } $aantalzoekresultaten = mysql_num_rows($result); if($aantalzoekresultaten==0) { Print"

Er zijn helaas geen CK-journals die aan uw zoekvraag voldoen binnen de collectie van uw instelling.
"; } Else { while ($data=mysql_fetch_array($result)) { $titel=stripslashes($data[titel]); Print"
Beschikbaar vanaf $data[holdings]
$data[URL]

"; Print"
"; } } $update=date("d-m-y G:i:s"); Print"
Overzicht gegenereeerd op: $update
"; } Else { Print"
"; } ?>